Latest: United Arab Emirates 16:05 GDP (YoY) Forecast: 0 % Actual: -6.1%
Latest: South Africa 16:00 SARB Monetary Policy Review Forecast: 0
Latest: United Kingdom 12:30 Annual Budget Release Forecast: 0
Latest: Japan 01:30 BoJ Board Member Suzuki Speaks Forecast: 0
Latest: United States 13:00 Jackson Hole Symposium Forecast: 0

Country Ranking by Bank Lending RateList of countries by Bank Lending Rate

Country Period Actual Unit Previous
Hong Kong Jun/21 5 % 5
Thailand Jun/21 6 % 6
Ireland Jun/21 0.8 % 0.7
Japan Jul/21 1 % 1
South Africa May/21 7 % 7
Australia Jun/21 6.51 % 6.51
Austria May/21 1.64 % 1.62
Bahrain Dec/20 4.77 % 4.67
Belgium May/21 1.57 % 1.54
Brazil May/21 39.93 % 41.02
Canada Jul/21 2.45 % 2.45
Chile Jun/21 5.19 % 4.8
China Jul/21 2.95 % 2.95
Croatia May/21 2.82 % 3.08
Egypt May/21 9.6 % 9.4
Estonia May/21 3.28 % 3.64
Euro Area May/21 1.75 % 1.84
Finland May/21 4.04 % 4.12
France May/21 1.23 % 1.3
Germany May/21 1.89 % 1.9
Ghana May/18 34.5 % 35.5
Greece May/21 3.79 % 3.66
Hungary Jun/21 1.85 % 1.85
India Jul/21 8.8 % 8.8
Israel Mar/21 3.23 % 3.21
Italy May/21 1.77 % 1.75
Kenya May/21 12.06 % 12.08
Kuwait 4Q/20 3.93 % 3.92
Latvia Mar/21 3.79 % 3.69
Luxembourg May/21 1.41 % 1.37
Malaysia May/21 3.42 % 3.45
Malta May/21 3.6 % 3.59
Netherlands May/21 0.39 % 0.41
New Zealand Jun/21 8.37 % 8.34
Peru Jun/21 0.63 % 0.64
Philippines Dec/19 6.54 % 6.77
Portugal May/21 2.15 % 2.26
Russia May/21 6.42 % 6.03
Singapore Jun/21 5.25 % 5.25
Slovakia May/21 2.47 % 2.58
Slovenia May/21 2.2 % 2.38
South Korea May/21 2.72 % 2.74
Spain May/21 1.54 % 1.22
Sri Lanka May/21 5.65 % 5.86
Taiwan May/21 2.44 % 2.44
Tanzania May/21 13.64 % 13.76
Ukraine May/21 12.13 % 11.2
United Kingdom Jun/21 1.1 % 1.1
United States Jun/21 3.25 % 3.25
Albania Feb/21 3.2 % 4.03
Angola May/21 18.04 % 19.14
Botswana Apr/21 5.25 % 5.25
Denmark Jun/21 -0.35 % -0.35
Jordan May/21 8.34 % 8.34
Mauritius Apr/21 6.85 % 6.85